Kinh nghiệm kinh doanh

Copyright © Công ty Cổ phần Phần mềm Sang 
 

Mã số thuế: 0109331779 cấp ngày 04/09/2020.
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Trung

Image by Julie Fader